Contact rapid:
+40(0)744-781.538
  Consultanţă în automatizarea proceselor tehnologice

Activitatea de consultanţă acoperă furnizarea suportului tehnic de specialitate în activităţile premergătoare proiectării pentru acordarea atenţiei necesare detaliilor în vederea obţinerii rezultatelor dorite. Elaborarea tuturor documentelor a ceea ce înseamnă specificaţii tehnice, caiete de sarcini, fişe tehnice ale echipamentelor.

În prisma celor formulate mai sus prin activitatea de consultanţă în domeniul automatizărilor industriale furnizăm următoarele servicii principale:

 • Analiza situaţiei actuale cu privire la nivelul de automatizare existent
 • Identificarea necesităţilor de automatizare (pe procese tehnologice)
 • Propunere de soluţii pentru creşterea, dezvoltarea nivelului de automatizare, şi corelarea soluţiilor propuse cu cerinţele clientului şi stabilirea detaliilor
 • Transpunerea cerinţelor clientului în termeni tehnici specific automatizărilor industriale:
  • elaborarea documentelor tehnice pe parte de automatizare şi SCADA pentru temă de proiectare
  • elaborarea documentelor tehnice pe parte de automatizare şi SCADA pentru studii de (pre)fezabilitate şi SCADA pentru documentaţii de atribuire
  • elaborarea documentelor tehnice pe parte de automatizare şi SCADA (caiete de sarcini) pentru documente de licitaţie (documentaţii de atribuire)
  • elaborarea specificaţiilor de proiectare pe parte de automatizări şi SCADA
 • Verificarea proiectului tehnic cu observaţii şi propuneri de îmbunătăţire (supervizarea proiectantului din partea clientuluil)
 • Urmărirea lucrărilor de automatizare pe parcursul execuţiei în faze determinante (supervizarea executantului din partea clientului)
 • Supervizarea şi validarea testărilor efectuate le terminarea lucrărilor (supervizarea executantului din partea clientului)

Fiecare activitate enumerată este asociat cu una sau mai multe documente de ieşire din categoriile de mai jos, care este elaborată de către noi, şi anume: raport tehnic de specialitate, specificaţii tehnice, memoriu tehnic, caiet de sarcini, fişe tehnice, raport de verificare, documente ale calităţii, raport de testare.

Mai multe detalii pentru serviciile ofertate puteţi obţine luând legătura cu noi, pe baza unei cereri de oferte.

Home
Servicii
Misiune
Referinte
Parteneriat
Contact
 
ClickLink.ro Web-Links.ro
 
 
S.C. RACZ ENGINEERING S.R.L.
str. Aleea Cornişa Nr. 35,
Târgu Mureş, jud. Mureş
Romania
Tel: +40(0) 744-781.538
e-mail: scadaconsult@yahoo.com