Contact rapid:
+40(0)744-781.538
  Proiectarea sistemelor de automatizare şi SCADA

Prin serviciul de proiectare furnizăm proiecte tehnice şi detalii de execuţie la cheie pentru sisteme de automatizare locale şi sisteme SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), incluzând:

 • tablourile locale de automatizare incluzând automatele programabile, regulatoare de proces, module de achiziţie date, echipamente de control şi de conducere a motoarelor(convertizoare de frecvenţă), releistica de comandă şi protecţie, semnalizări locale, etc.
 • instrumentaţia de proces (traductoare de presiune, de nivel, de temperatură, umiditate, pH, turbiditate, etc.)
 • sistemul de transmisie a datelor la distanţă prin protocoale standardizate (profibus, industrial Ethernet, GPRS, etc.) suportul fizic al reţelei asigurând redundanţa transmiterii datelor
 • echipamentele SCADA hardware - servere de date, staţii de lucru, staţii de mentenanţă, echipamente de reţea, etc.
 • aplicaţia SCADA înglobând toate funcţiile necesare pentru monitorizarea, controlul şi conducerea proceselor tehnologice de la distanţă

În procesul de proiectare a sistemelor automate de conducere a proceselor se au în vedere următoarele aspecte:

 • siguranţa în exploatare a sistemului
 • flexibilitatea şi fiabilitatea sistemului prin alegerea componentelor şi echipamentelor componente
 • metode standardizate de măsurare a parametrilor procesului
 • implementarea tuturor funcţiilor necesare conducerii proceselor la parametrii ceruţi
 • siguranţa datelor (asigurarea redundanţei datelor)
 • siguranţa sistemului (nivele de acces hierarhizate)
 • asigurarea disponibilităţii datelor în timp real
 • posibilităţile de dezvoltare ulterioară a sistemului
 • mentenabilitatea sistemului prin achiziţia şi gestionarea datelor necesare întreţinerii echipamentelor şi utilajelor tehnologice

Sistemele SCADA proiectate de noi sunt caracterizate de:

 • monitorizarea şi controlul proceselor de la distanţă în timp real
 • caracter de sistem deschis prin utilizare de standarde internaţionale
 • scalabil pentru extinderi şi upgradări ulterioare
 • arhitectură ierarhizată cu acces controlat la funcţiile sistemului
 • autodiagnoza funcţionării componentelor sistemului
 • arhitectură client – server
 • interfaţă cu utilizatorul om-maşină (HMI) simplă, uşor de urmărit cu zone funcţionale, prezentarea datelor generale sub forma ecranelor sinoptice dinamice
 • configurare on-line a parametrilor procesului (a sistemelor de automatizare conectate)
 • managementul alarmelor şi evenimentelor din sistem
 • bază de date relaţională
 • bază de date istorică, stocarea tuturor datelor în arhive pe termen lung, permiţând analiza ulterioară a datelor sub forma rapoartelor text şi a graficelor
 • disponibilitatea rapoartelor text, inclusiv rapoarte pentru top management
 • disponibilitatea rapoartelor grafice (tenduri, vizualizarea grafică a evoluţiei parametrilor în timp)
 • structură modulară la nivel hardware şi software
 • topologie redundantă - la cererea clientului
 • redundanţa datelor (servere de date redundante) - la cererea clientului
 • accesarea datelor de proces şi arhivelor prin intermediul solutiilor “Web-based”(WebSCADA) - la cererea clientului.

Notă importantă:

La ora actuală cele mai multe sisteme SCADA implementate se concentrează asupra conducerii proceselor tehnologice şi prea puţin asupra mentenabilităţii (întreţinerii) echipamentelor/utilajelor tehnologice care iau parte la procesul tehnologic. Pentru eliminarea acestei deficienţe echipa SCADACONSULT înglobează în sistemele SCADA funcţii care colectează date (ore funcţionare, nr. porniri/opriri, etc.) şi monitorizează parmetrii (temperaturi, nivelul de vibraţii, etc.) ale echipamentelor tehnologice. Aceste informaţii sunt stocate în baze de date istorice de mentenanţă spre analiză şi prelucare de către inignerii responsabili cu întreţinerea echipamentelor. Pe baza acestor date se pot concepe planuri de întreţinere şi poate fi implementat o mentenanţă preventiv-proactivă pentru echipamente.

 

Home
Servicii
Misiune
Referinte
Parteneriat
Contact
 
ClickLink.ro Web-Links.ro
 
 
S.C. RACZ ENGINEERING S.R.L.
str. Aleea Cornişa Nr. 35,
Târgu Mureş, jud. Mureş
Romania
Tel: +40(0) 744-781.538
e-mail: scadaconsult@yahoo.com